Biodanza is een wereldwijd verbreid dans-systeem waarin ontspanning en zelfontwikkeling centraal staan.
In biodanza gaat het om genieten, contact en verbinden.
Niet met woorden en gedachten, maar vanuit het hart.

Dansen stimuleert je ‘Vivencia’,
een intens gevoel te leven in het moment.

Lees meer.